Το έργο G4ViD

Το G4ViD είναι ένα έργο που στοχεύει να δώσει σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, με ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα με αναπηρία και στα άτομα με προβλήματα όρασης, την ευκαιρία να απολαύσουν την εμπειρία των Γεωπάρκων και να τους μυήσουν στις Επιστήμες της Γης. Το έργο στοχεύει επίσης στην παροχή εκπαιδευτικών εργαλείων (χάρτες και διαδραστικό οπτικοακουστικό περιεχόμενο) που θα αναπτυχθούν για την εξ αποστάσεως κατανόηση των Γεωπάρκων για σχολεία, δασκάλους και μαθητές, καθώς και για ευκολότερη πλοήγηση για άτομα με αναπηρία σε πραγματικές επισκέψεις.
Το κύριο καθήκον μας σε αυτό το έργο είναι να αναπτύξουμε δύο εφαρμογές και έναν διαδραστικό ιστότοπο σχετικά με τη Γεωλογία και τα Γεωπάρκα για άτομα με προβλήματα όρασης και άτομα με αναπηρία, καθώς και για το ευρύ κοινό.
Η πρώτη εφαρμογή θα μετατρέψει εικόνες και γεωλογικά στοιχεία όπως απολιθώματα, πέτρες ή απολιθωμένα δέντρα σε ήχο. Όταν συμβεί αυτό, ένα άτομο με προβλήματα όρασης μπορεί να αγγίξει μια οθόνη αφής και να «αισθανθεί» ανάλογα με τον ήχο που αλλάζει το σχήμα των απολιθωμάτων ή των γεωλογικών στοιχείων.
Η δεύτερη εφαρμογή αναφέρεται σε εφαρμογή χαρτογράφησης και πλοήγησης με ειδικές δυνατότητες για ΑΜΕΑ και άτομα με προβλήματα όρασης. Με αυτήν την εφαρμογή χαρτογράφησης, ένας επισκέπτης σε ένα Γεωπάρκο μπορεί να βοηθηθεί στην πορεία του, ειδικά ένας με αναπηρία. Αυτή η διαδρομή μπορεί στη συνέχεια να είναι διαθέσιμη σε άλλους επισκέπτες είτε επισκέπτονται το Γεωπάρκο είτε μέσω της διαδραστικής ιστοσελίδας.
Στόχος μας είναι να παρέχουμε επιπλέον δυνατότητες σε αυτήν την εφαρμογή, όπως ανέβασμα εικόνων, φωτογραφιών, βίντεο και πληροφοριών που σχετίζονται με σημεία ενδιαφέροντος στο Γεωπάρκο. Αυτό θα είναι πολύ χρήσιμο για έναν πραγματικό ή εικονικό επισκέπτη, αλλά επίσης θα είναι πολύ διδακτικό για τους δασκάλους που επιθυμούν να παρέχουν στους μαθητές τους ένα μάθημα πολυμέσων σε ένα γεωλογικό μνημείο. Εκτός από αυτό, ένα άτομο με αναπηρία που δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε ένα Γεωπάρκο μπορεί να πραγματοποιήσει ένα είδος εικονικής επίσκεψης.

Μπορείτε να κατεβάσετε το σύντομο φυλλάδιό μας εδώ!

Πνευματικά προϊόντα G4Vid

Η βάση των κύριων πνευματικών εκροών θα είναι η κατασκευή μιας βάσης δεδομένων που θα περιέχει όλα τα απαραίτητα δεδομένα και περιεχόμενο που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση όλων των πνευματικών εκροών. Το λογισμικό ακουστικών για άτομα με προβλήματα όρασης θα μετατρέψει τις εικόνες γεωπάρκων σε ηχητικές πληροφορίες για άτομα με προβλήματα όρασης, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την πιο πλούσια εμπειρία επισκεπτών χωρίς προβλήματα όρασης ή την ταυτόχρονη χρήση ατόμων με προβλήματα όρασης και μη. Οι ακουστικές πληροφορίες θα περιλαμβάνουν επίσης προφορικό διάλογο με περιγραφές και αφηγήσεις για τα γεωπάρκα. Οι λειτουργίες του Λογισμικού Πλοήγησης θα περιλαμβάνουν ειδική λειτουργικότητα που στοχεύει στην παροχή μιας εύκολης και αποτελεσματικής εμπειρίας επίσκεψης σε άτομα με προβλήματα όρασης ή με αναπηρία, αλλά θα είναι επίσης χρήσιμη για άτομα χωρίς αναπηρία. Θα δημιουργηθεί μια δημόσια προσβάσιμη Ιστοσελίδα η οποία θα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που συλλέγονται, συμπεριλαμβανομένων των χαρτών των γεωπάρκων.

Αντίκτυπος G4Vid

Ο αντίκτυπος για τους συμμετέχοντες οργανισμούς είναι σημαντικός. Όσον αφορά τα σχολεία, θα είναι ωφέλιμο να ανακαλύπτουμε γεωλογικούς θησαυρούς και Γεωπάρκα κοντά στις περιοχές τους. Οι δάσκαλοι μπορούν να κατασκευάσουν εκπαιδευτικά σενάρια και δραστηριότητες και έτσι να διδάξουν γεωλογία, βιολογία και επιστήμη γενικά, σε ένα πραγματικό περιβάλλον. Οι δάσκαλοι μπορούν επομένως να προσελκύσουν καλύτερα τους μαθητές. Το έργο θα έχει σημαντικό αντίκτυπο για την κοινωνία γενικότερα και τα ενδιαφερόμενα μέρη που περιλαμβάνουν άτομα με αναπηρίες κάθε είδους. Επιπλέον, όσον αφορά τα Γεωπάρκα, αυτό το έργο θα τα βοηθήσει να προσεγγίσουν περισσότερους επισκέπτες, ιδιαίτερα μαθητές και εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Επίσης, οι επισκέψεις στα Γεωπάρκα θα μεταμορφωθούν για να γίνουν πιο δυναμικές, κάτι που μπορεί να εμπλουτιστεί με το έναυσμα των επισκεπτών να ανεβάζουν εικόνες από σημεία ενδιαφέροντος χρησιμοποιώντας τις αναπτυγμένες εφαρμογές. Τα γεωπάρκα είναι τεράστιες υπαίθριες περιοχές όπου οι επισκέπτες μπορούν να χάσουν τον εαυτό τους ή ακόμα πιο συχνά να χάσουν σημεία υψηλού ενδιαφέροντος, όπως απόψεις, μνημεία φυσικής ιστορίας, φυτά και δέντρα βιολογικού ενδιαφέροντος κ.λπ.

Δραστηριότητες G4Vid

Οι στόχοι του έργου θα επιτευχθούν με τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Τρεις συναντήσεις διεθνικού έργου θα πραγματοποιηθούν στα κεντρικά γραφεία του Συντονιστή Εταίρου, Πανεπιστήμιο Πατρών (2) και στο Μουσείο Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.
 • Τέσσερις εκπαιδευτικές ανταλλαγές μαθητών και καθηγητών στην Ισπανία, τη Λετονία, την Κύπρο και την Ιταλία.
 • Δύο συμμετοχές σε εκθέσεις καινοτομίας και τεχνολογίας όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου.
 • Ένα σύντομο πρόγραμμα σπουδών στην Κύπρο.
 • Δύο εκδηλώσεις διάδοσης σε Ιταλία και Ελλάδα
 • Μια τελετή λήξης για τη διάδοση των αποτελεσμάτων και των τεχνικών εργασιών του έργου στα θέματα του έργου.

Οφέλη G4Vid

Εκτός από τους άμεσους δικαιούχους, τα άτομα με προβλήματα όρασης, το έργο θα παράγει εργαλεία που οι επαγγελματίες της ειδικής αγωγής μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως βοηθήματα για τη διδασκαλία της επιστήμης σε άτομα με προβλήματα όρασης.

Βιωσιμότητα G4Vid

Στο πλαίσιο του έργου, θα καθιερωθεί βιώσιμη συνεργασία όλων των ειδών μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων για την παρακολούθηση και προσαρμογή των αλλαγών σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τομέα, για τη διευκόλυνση της διακρατικής κινητικότητας μεταξύ των σχετικών τομέων και την παροχή εγκάρσιων δεξιοτήτων, καθώς και καριέρας καθοδήγηση, δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας και πρόσβαση στην αγορά εργασίας, βελτιώνοντας έτσι τη δυνατότητα μακροχρόνιας απασχόλησης.

Εταίροι έργου G4ViD

University of Patras (project coordinator)

University of Patras (project coordinator)

Greece

OPENCOM I.S.S.C.

OPENCOM I.S.S.C.

Italy

Natural History Museum of the Lesvos Petrified Forest

Natural History Museum of the Lesvos Petrified Forest

Greece

Liepājas Neredzīgo biedrība

Liepājas Neredzīgo biedrība

Latvia

Special School for Children Red Cross

Special School for Children Red Cross

Cyprus

Πνευματικά προϊόντα G4ViD

O1: Βάση και χαρτογράφηση γεωπάρκων

Η βάση των κύριων πνευματικών εκροών θα είναι η κατασκευή μιας βάσης δεδομένων που θα περιέχει όλα τα απαραίτητα δεδομένα και περιεχόμενο που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση όλων των πνευματικών εκροών. Το πρώτο βήμα της δημιουργίας της βάσης δεδομένων θα συνίσταται στην επιλογή των κατάλληλων γεωπάρκων με βάση κριτήρια που θα περιλαμβάνουν την προσβασιμότητα, τη σημασία τους, τον πλούτο του γεωλογικού περιεχομένου και την πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες και θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Φωτογραφίες και περιγραφές των περισσότερων σημαντικών τοποθεσιών, τοποθεσιών και σημείων ενδιαφέροντος σε κάθε γεωπάρκο.
 • Δεδομένα πλοήγησης / GIS.

Θα συλλέγονται πληροφορίες χαρτογράφησης για κάθε γεωπάρκο, συμπεριλαμβανομένων των μονοπατιών, των τοποθεσιών σημείων ενδιαφέροντος και των τοποθεσιών γεωλογικής σημασίας. Αυτές οι πληροφορίες θα συλλέγονται μέσω δημοσίως διαθέσιμων πλατφορμών χαρτογράφησης (π.χ. χάρτες Google) καθώς και από δεδομένα που θα παρέχονται από συνεργαζόμενα γεωπάρκα. Αυτές οι πληροφορίες χαρτογράφησης θα χρησιμοποιηθούν για την προσθήκη δυνατοτήτων πλοήγησης στην εφαρμογή γεωπάρκου καθώς και για τη σύνδεση της μέσω γεωγραφικής θέσης στη βάση δεδομένων φωτογραφιών και πληροφοριών που συλλέχθηκαν στο προηγούμενο στάδιο για χρήση σε λογισμικό και ιστότοπους

Διάρκεια: 01/09/2020 – 31/08/2021

O2: Λογισμικό μετατροπής εικόνας σε ήχο για τους έχοντες προβλήματα όρασης

Το Λογισμικό ακουστικών για άτομα με προβλήματα όρασης (IΟ2) θα μετατρέψει τις εικόνες γεωπάρκων σε ηχητικές πληροφορίες για άτομα με προβλήματα όρασης, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την πιο πλούσια εμπειρία επισκεπτών χωρίς προβλήματα όρασης ή την ταυτόχρονη χρήση ατόμων με προβλήματα όρασης και μη. Οι ακουστικές πληροφορίες θα περιλαμβάνουν επίσης προφορικό διάλογο με περιγραφές και αφηγήσεις για τα γεωπάρκα. Ωστόσο, οι μεταμορφωμένοι ήχοι των γεωλογικών σημείων ενδιαφέροντος θα στοχεύουν στη μεταφορά της οπτικής αίσθησης με τρόπο που δεν είναι δυνατός μόνο με προφορικό διάλογο. Το λογισμικό θα είναι καινοτόμο γιατί θα είναι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση γεωλογικών χώρων. Οι ακουστικοί ήχοι που παράγονται θα κάνουν χρήση των τριών βασικών παραγόντων της αντίληψης των ανθρώπινων ήχων, που είναι το ύψος (που σχετίζεται με τη συχνότητα), η ένταση (που σχετίζεται με την ένταση) και το ηχόχρωμα (που σχετίζεται με τα ποιοτικά στοιχεία των ήχων). Αυτά τα στοιχεία θα συσχετιστούν με βασικά στοιχεία της οπτικής αντίληψης όπως η ένταση του φωτός, το χρώμα και η αντίθεση. Το λογισμικό θα υλοποιηθεί ως εφαρμογή πολλαπλών πλατφορμών για εγκατάσταση σε διάφορες πλατφόρμες (παράδειγμα για smartphone, tablet κ.λπ.).

Διάρκεια: 01/05/2021 – 31/08/2023

O3: Λογισμικό πλοήγησης

Οι λειτουργίες πλοήγησης του λογισμικού θα περιλαμβάνουν ειδικές λειτουργίες που στοχεύουν στην παροχή μιας εύκολης και αποτελεσματικής εμπειρίας επίσκεψης σε άτομα με προβλήματα όρασης ή με αναπηρία, αλλά θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για άτομα χωρίς αναπηρία. Το λογισμικό πλοήγησης θα αποτελείται από έναν χάρτη του γεωπάρκου με σημαντικά σημεία ενδιαφέροντος (όπως επιλέχθηκαν στο δεύτερο πνευματικό αποτέλεσμα) καθώς και σημαντικές πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν σχετικά με την προσβασιμότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες. Το λογισμικό θα μπορεί να προτείνει μια ιδανική διαδρομή για τον χρήστη με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

– διαθέσιμος χρόνος καθώς και ακριβής ώρα/ημερομηνία της επίσκεψης και καιρικές συνθήκες.

-ύπαρξη αναπηρίας ή βλάβης του χρήστη (που επηρεάζει τον χρόνο που απαιτείται για μετακίνηση ή την προσβασιμότητα σε ορισμένα σημεία ενδιαφέροντος).

-προσωπικές προτιμήσεις όπως η προτίμηση συγκεκριμένων τύπων γεωλογικών σχηματισμών.

Το λογισμικό θα λειτουργεί τόσο με ακουστικές όσο και με οπτικές οδηγίες ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με προβλήματα όρασης, άτομα με ειδικές ανάγκες καθώς και άτομα χωρίς αναπηρία. Η ταυτόχρονη χρήση από όλους τους χρήστες είναι χρήσιμη για όταν ένα άτομο με αναπηρία συνοδεύεται από οδηγό καθώς και για κοινωνική ένταξη και την ταυτόχρονη χρήση ατόμων με αναπηρία και μη. Με τη χρήση GPS (Global Positioning System), το λογισμικό θα μπορεί να παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες που συλλέγονται στο IO2 (φωτογραφίες, περιγραφές, αφηγήσεις κ.λπ.) με βάση την ακριβή τοποθεσία του χρήστη. Οι χρήστες θα μπορούν επίσης να υποβάλλουν τις δικές τους φωτογραφίες από τις φορητές συσκευές τους, ώστε να μπορούν να συμπεριληφθούν στη συλλογή.

Διάρκεια: 01/05/2021 – 31/8/2023

O4: Ιστότοπος με δημόσια βάση δεδομένων γεωπάρκων

Θα δημιουργηθεί μια δημόσια προσβάσιμη ιστοσελίδα που θα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν στα προηγούμενα πνευματικά αποτελέσματα. Αναλυτικά, η ιστοσελίδα θα περιέχει τα εξής:

-Χάρτες των γεωπάρκων

-Λεπτομέρειες για τα επιλεγμένα σημεία ενδιαφέροντος με φωτογραφίες και περιγραφές

-Προτεινόμενες διαδρομές για επίσκεψη στα Γεωπάρκα

-Ειδικές πληροφορίες για άτομα με προβλήματα όρασης και ΑΜΕΑ

-Οπτικοακουστικό περιεχόμενο συγκεντρωμένο σε όλες τις πνευματικές εκροές και σύνδεση με τον χάρτη

-Δυνατότητα λήψης του λογισμικού που παρήχθη στην προηγούμενη πνευματική παραγωγή

Αυτός ο ιστότοπος θα εξασφαλίσει τη βιώσιμη επίδραση του έργου ακόμη και μετά την ημερομηνία λήξης του.

Διάρκεια: 09/01/2020 – 18/31/2023

Δραστηριότητες μάθησης, διδασκαλίας και εκπαίδευσης

Transational Project Meetings

 • Preparatory meeting in Lesvos, Greece
 • Mid-project evaluation meeting in Patras, Greece
 • Final project closure meeting in Patras, Greece

Short-term exchanges of groups of pupils (School Education)

 • C1: Sanlúcar, Spain
 • C2: Liepaja, Latvia
 • C3: Limassol, Cyprus
 • C4: Arezzo, Italy

Multiplier Events

E1 & E2: Expo Participations

Participation in annual science and technology exhibition of Patras called “PatrasIQ”.

E3: Training Curriculum

One training curriculum will be organized providing training of teachers on digital tools together with evaluation and testing.

E4 & E5: Dissemination Events

G4ViD will include two dissemination events in Italy and Greece.

E6: Closing Conference

G4ViD project will close with an international conference that will (a) promote project achievements, (b) enhance their exploitation potential, (c) kick start a community of teachers dealing with special needs or visually impaired people and (d) create awareness on the issue.
The conference will be hosted by the University of Patras and all partners will be represented and will also invite national stakeholders.

G4ViD Project news

Επικοινωνία

Εθνικός Φορέας: ΙΚΥ

Project: 2020-1-EL01-KA201-079157

Start date: 1 September 2020

End date: 31 August 2023

Συντονιστής Έργου:

University of Patras

Dr. Ioannis Gialelis

+302610996440

email: g4vid@g4vid.eu