Par projektu G4ViD

G4ViD ir projekts, kura mērķis ir sniegt studentiem un pedagogiem, īpašu uzmanību pievēršot cilvēkiem ar redzes traucējumiem un cilvēkiem ar invaliditāti, iespējas izbaudīt ģeoparku pieredzi un iepazīstināt viņus ar Zemes zinātnēm. Projekta mērķis ir arī nodrošināt izglītības rīkus (kartes un interaktīvu audiovizuālo saturu), kas tiks izstrādāti, lai skolām, skolotājiem un skolēniem būtu iespējas attālināti izprast ģeoparkus, kā arī atvieglotu navigāciju cilvēkiem ar invaliditāti reālos apmeklējumos.
Mūsu galvenais uzdevums šajā projektā ir izstrādāt divas lietotnes un vienu interaktīvu vietni, kas saistīta ar ģeoloģiju un ģeoparkiem cilvēkiem ar redzes traucējumiem un cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī plašākai sabiedrībai.
Pirmā lietotne pārveidos attēlus un ģeoloģiskos pierādījumus, piemēram, fosilijas, akmeņus vai pārakmeņojušos kokus skaņā. Kad tas notiek, cilvēks ar redzes invaliditāti var pieskarties skārienekrānam un “sajust” fosilijas vai ģeoloģisko pierādījumu formu atbilstoši skaņas izmaiņām.
Otrā lietotne attiecas uz kartēšanas un navigācijas lietojumprogrammu ar īpašām funkcijām cilvēkiem ar invaliditāti un cilvēkiem ar redzes invaliditāti. Izmantojot šo kartēšanas lietotni, ģeoparka apmeklētājiem tiek sniegta palīdzība, lai pārvietotos teritorijā, it īpaši tiem, kuriem ir invaliditāte. Šis maršruts var būt pieejams arī citiem apmeklētājiem vai nu apmeklējot ģeoparku, vai arī izmantojot interaktīvo vietni.
Mūsu mērķis ir nodrošināt šai lietojumprogrammai papildu iespējas, piemēram, augšupielādēt attēlus, videoklipus un svarīgu informāciju, kas saistīta ar ģeoparkos atrodamajām apskates vietām. Tas būs īpaši noderīgi reālam vai virtuālam apmeklētājam, kā arī būs ļoti izglītojošs skolotājiem, kuri vēlas saviem skolēniem nodrošināt multimediālu stundu par ģeoloģisku pieminekli. Papildus, personām ar invaliditāti, kurām nav iespējas piekļūt ģeoparkam, ir iespēja veikt sava veida virtuālu apmeklējumu.

Lejupielādējiet mūsu informatīvo brošūru par G4ViD projektu šeit!

G4ViD produkti

Galveno intelektuālo rezultātu pamatā būs datubāzes izveide, kurā būs iekļauti visi nepieciešamie dati un saturs, kas tiks izmantoti visu intelektuālo rezultātu īstenošanai. Fonoloģiskā programmatūra cilvēkiem ar redzes traucējumiem pārveidos ģeoparka attēlus par dzirdamu informāciju personām, kurām ir redzes traucējumiem, bet to varēs izmantot arī bagātīgākai pieredzei citiem apmeklētājiem bez redzes traucējumiem vai vienlaicīgai lietošanai cilvēkiem ar un bez invaliditātes. Dzirdamā informācija ietvers arī runāto dialogu ar aprakstiem un stāstījumiem par ģeoparkiem. Navigācijas programmatūras funkcijas ietvers īpašu funkcionalitāti, kuras mērķis ir nodrošināt ērtu un efektīvu apmeklēšanas pieredzi cilvēkiem ar redzes traucējumiem vai ar cita veida invaliditāti, bet to varēs izmantot arī cilvēki bez invaliditātes. Tiks izveidota publiski pieejama interneta vietne, kurā būs apkopota informācija, tostarp ģeoparku kartes.

G4ViD ietekme

Ietekme uz iesaistītajām organizācijām ir ievērojama. Attiecībā uz skolām, tas būs noderīgi atklāt ģeoloģiskos dārgumus un ģeoparkus to tuvumā. Skolotāji var konstruēt izglītojošus scenārijus un aktivitātes reālā vidē, tādējādi mācot ģeoloģiju, bioloģiju un zinātni kopumā. Tāpēc skolotāji var labāk iesaistīt studentus mācību procesā. Projektam būs būtiska ietekme uz sabiedrību kopumā un ieinteresētajām pusēm, kurās ietilpst cilvēki ar visu veidu invaliditāti. Turklāt, ciktāl tas attiecas uz ģeoparkiem, šis projekts palīdzēs tiem piesaistīt vairāk apmeklētāju, it īpaši studentus un skolotājus, kas iesaistīti izglītojošās aktivitātēs. Arī ģeoparku apmeklējumi būs citādāki un kļūs dinamiskāki, apmeklētājiem bagātinot savu pieredzi augšupielādējot attēlus no interesējošām vietām, izmantojot izstrādātās lietotnes. Ģeoparki ir milzīgas brīvdabas teritorijas, kur apmeklētāji var apmaldīties vai pat biežāk palaist garām interesantas vietas, piemēram, ainavas, dabas vēstures pieminekļus, augus un bioloģiski nozīmīgus kokus utt.

G4ViD aktivitātes

Projekta mērķi tiks sasniegti ar šādām aktivitātēm:

 • Trīs starptautiskas projekta sanāksmes, kas notiks partneru koordinatora, Patras Universitātes (University of Patras) (2) un Lesbas pārakmeņoto mežu muzeja (Museum of the Petrified Forest of Lesvos) galvenajā mītnē.
 • Četras studentu un skolotāju izglītības pieredzes apmaiņas Spānijā, Latvijā, Kiprā un Itālijā.
 • Divas dalības inovāciju un tehnoloģiju izstādēs, kur tiks prezentēti projekta rezultāti.
 • Viena īsa mācību programma Kiprā.
 • Divi izplatīšanas pasākumi Itālijā un Grieķijā
 • Noslēguma konference, lai izplatītu projekta rezultātus un tehniskos darbus atbilstoši projekta tēmām.

G4ViD ieguvumi

Papildus tiešajiem labuma guvējiem – cilvēkiem ar redzes traucējumiem –, projektā tiks izstrādāti rīki, kurus speciālās izglītības profesionāļi var izmantot kā palīglīdzekļus, mācot dabaszinātnes cilvēkiem ar redzes traucējumiem.

G4ViD ilgtspēja

Projekta ietvaros tiks izveidota visu veidu ilgtspējīga sadarbība starp visām ieinteresētajām personām, lai uzraudzītu un pielāgotu izmaiņas atbilstoši katras nozares vajadzībām, lai veicinātu starpvalstu mobilitāti starp attiecīgajām nozarēm un nodrošinātu transversālas prasmes, kā arī karjeras virzību, karjeras vadības prasmes un piekļuvi darba tirgum, tādējādi uzlabojot iespējas tikt nodarbinātam ilgtermiņā.

G4ViD projekta konsorcijs

University of Patras (projekta koordinatori)

University of Patras (projekta koordinatori)

Grieķija

OPENCOM I.S.S.C.

OPENCOM I.S.S.C.

Itālija

Natural History Museum of the Lesvos Petrified Forest

Natural History Museum of the Lesvos Petrified Forest

Grieķija

Liepājas Neredzīgo biedrība

Liepājas Neredzīgo biedrība

Latvija

Special School for Children Red Cross

Special School for Children Red Cross

Kipra

G4ViD intelektuālie rezultāti

O1: Ģeoparku datu bāze un kartēšana

Galveno intelektuālo rezultātu pamatā būs datubāzes izveide, kurā būs visi nepieciešamie dati un saturs, kas tiks izmantots visu intelektuālo rezultātu īstenošanai. Datubāzes izveides pirmais solis sastāv no piemērotu ģeoparku izvēles, pamatojoties uz kritērijiem, kas ietver to pieejamību, nozīmi, ģeoloģiskā satura bagātību un piekļuvi saistītajai informācijai, un tajā ietilpst:
• Katra ģeoparka svarīgāko vietu, objektu un apskates vietu fotogrāfijas un apraksti.
• Navigācijas / ĢIS dati.
Kartēšanas informācija tiks apkopota par katru ģeoparku, ieskaitot ceļus, apskates vietu atrašanās vietas un ģeoloģiski nozīmīgas vietas. Šī informācija tiks apkopota, izmantojot publiski pieejamās kartēšanas platformas (piemēram, Google maps), kā arī no datiem, kurus nodrošinās sadarbībā esošie ģeoparki. Šī kartēšanas informācija tiks izmantota, lai pievienotu navigācijas iespējas ģeoparka lietojumprogrammai, kā arī savienotu to ar ģeolokāciju iepriekšējā posmā savākto fotogrāfiju un informācijas datu bāzē, lai to izmantotu lietošanai programmatūrā un vietnē.
Ilgums: 01.09.2020. – 31.08.2021.

O2: Fonoloģiskā programmatūra cilvēkiem ar redzes traucējumiem

Fonoloģiskā programmatūra cilvēkiem ar redzes traucējumiem (IΟ2) pārveidos ģeoparka attēlus par dzirdamu informāciju personām, kurām ir redzes traucējumi, bet to var izmantot arī bagātīgākai apmeklētāju pieredzei cilvēkiem bez redzes traucējumiem vai vienlaicīgai lietošanai cilvēkiem ar un bez invaliditātes. Dzirdamā informācija ietvers arī runāto dialogu ar aprakstiem un stāstījumiem par ģeoparkiem. Tomēr ģeoloģisko interešu punktu pārveidoto skaņu mērķis būs pārnest vizuālo sajūtu tādā veidā, kas nav iespējams tikai ar runāto dialogu. Programmatūra būs novatoriska, jo tā būs pielāgota ģeoloģisko vietu izmantošanai. Izgatavotajās dzirdamajās skaņās tiks izmantoti trīs cilvēka skaņu uztveres pamatfaktori, kas ir augstums (saistīts ar frekvenci), skaļums (saistīts ar intensitāti) un tembrs (saistīts ar skaņu kvalitatīvajiem elementiem). Šie elementi būs saistīti ar vizuālās uztveres pamatelementiem, piemēram, gaismas intensitāti, krāsu un kontrastu. Programmatūra tiks ieviesta kā starpplatformu lietojumprogramma instalēšanai dažādās platformās, piemēram, viedtālruņos, planšetdatoros utt.
Ilgums: 01.05.2021. – 31.08.2023.

O3: Navigācijas programmatūra

Programmatūras navigācijas funkcijas ietvers īpašu funkcionalitāti, kuras mērķis ir nodrošināt ērtu un efektīvu apmeklēšanas pieredzi cilvēkiem ar redzes traucējumiem vai ar citu invaliditāti, bet to varēs izmantot arī cilvēki bez invaliditātes. Navigācijas programmatūru veidos ģeoparka karte ar nozīmīgiem apskates objektiem (kā izvēlēts otrajā intelektuālajā rezultātā), kā arī svarīga informācija, kas apkopota par pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti. Programmatūra varēs ieteikt lietotājam ideālu maršrutu, pamatojoties uz šādiem kritērijiem:
– pieejamais laiks, kā arī precīzs apmeklējuma laiks / datums un laika apstākļi.
– lietotāja invaliditātes vai traucējumu esamība (kas ietekmē pārvietošanās laiku vai piekļuvi dažiem interesējošiem apskates objektiem).
– personīgās vēlmes, piemēram, noteiktu ģeoloģisko veidojumu izvēle.
Programmatūra darbosies gan ar fonētiskām, gan vizuālām instrukcijām, lai to varētu izmantot cilvēki ar redzes traucējumiem, cilvēki ar invaliditāti, kā arī cilvēki bez invaliditātes. Vienlaicīga lietošana visiem lietotājiem ir noderīga, ja cilvēkam ar invaliditāti ir pavadonis, kā arī tā ir svarīga sociālajai iekļaušanai un vienlaicīgai cilvēku ar un bez invaliditātes lietošanai. Izmantojot GPS (globālo pozicionēšanas sistēmu), programmatūra spēs sniegt atbilstošu informāciju, kas apkopota IO2 (fotogrāfijas, apraksti, stāstījumi utt.), pamatojoties uz precīzu lietotāja atrašanās vietu. Lietotāji varēs ievietot arī savas fotogrāfijas no savām mobilajām ierīcēm, lai tās varētu iekļaut kolekcijā.

Ilgums: 01.05.2021. – 31.08.2023.

O4: Vietne ar ģeoparku publisko datubāzi

Tiks izveidota publiski pieejama tīmekļa vietne, kurā būs iekļauta informācija, kas apkopota iepriekšējos intelektuālajos rezultātos. Tīmekļa vietnē būs pieejamas:

-Ģeoparku kartes
-Sīkāka informācija par izvēlētajām apskates vietām ar fotogrāfijām un aprakstiem.
-Ieteicamie maršruti ģeoparku apmeklēšanai.
-Īpaši svarīga informācija cilvēkiem ar redzes traucējumiem un cilvēkiem ar invaliditāti.
-Audio-vizuālais saturs, kas savākts visos intelektuālajos rezultātos, un savienojumā ar karti.
-Iespēja lejupielādēt programmatūru, kas izstrādāta iepriekšējā intelektuālajā rezultātā.

Šī vietne nodrošinās projekta ilgtspējīgu ietekmi arī pēc tā noslēguma datuma.

Ilgums: 01.09.2020. – 31.08.2023

Mācību, mācīšanas un apmācību aktivitātes

Starpvalstu projektu sanāksmes

 • Sagatavošanās sanāksme Lesbas salā, Grieķijā
 • Projekta vidusposma sanāksme Patras pilsētā, Grieķijā
 • Projekta noslēguma sanāksme Patras pilsētā, Grieķijā

Īstermiņa skolēnu grupu apmaiņa (skolas izglītība)

 • C1: Sanlúcar, Spānija
 • C2: Liepāja, Latvija
 • C3: Limasola, Kipra
 • C4: Areco, Itālija

Pasākumi plašākai sabiedrībai

E1 un E2: Piedalīšanās Expo izstādēs

Dalība Patras ikgadējā zinātnes un tehnoloģiju izstādē “PatrasIQ”.

E3: Apmācību programma

Tiks organizēta viena apmācību programma skolotājiem par digitālajiem rīkiem, kā arī to novērtēšanu un testēšanu.

E4 & E5: Izplatīšanas pasākumi

G4ViD ietvers divus izplatīšanas pasākumus Itālijā un Grieķijā.

E6: Noslēguma konference

G4ViD projekts noslēgsies ar starptautisku konferenci, kas: a) reklamēs projekta sasniegumus, b) palielinās to izmantošanas potenciālu, c) veidos skolotāju kopienu, kas strādā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām vai cilvēkiem ar redzes traucējumiem, un d) radīs izpratni par šiem jautājumiem.

Konferenci organizēs Patras Universitāte, un tajā būs pārstāvēti visi partneri, un tiks iesaistītas ieinteresētās puses nacionālā līmenī.

G4ViD projekta ziņas (angļu valodā)

E3 presentations

E3 presentations

Below you can find some presentations from the E3 event in Cyprus. Liepaja Society of the Blind Eidiko Sxoleio Paidikou Anarotiriou Erithrou Stavrou St Barnabas School for the Blind

read more
C3 and E3 in Cyprus

C3 and E3 in Cyprus

The C3 and E3 events took place with success in Cyprus. They included lectures, management meetings and visit to Troodos geopark.

read more
G4ViD in Patras IQ

G4ViD in Patras IQ

G4ViD participated in the innovation expo  Patras IQ organized by the University of Patras in hybrid digital/physical format.

read more
G4ViD questionnaires created

G4ViD questionnaires created

The G4ViD questionnaire was created and translated by partners in order to capture the preference of BVI users and specify application parameters accordingly.

read more

Contact

Valsts aģentūra IKY

Projekts: 2020-1-EL01-KA201-079157

Projekta sākums: 1. septembris 2020. gads

Projekta noslēgums: 31. augusts 2023. gads

Projekta koordinators:

University of Patras

Dr. Ioannis Gialelis

+302610996440

email: g4vid@g4vid.eu